สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 51,105.5441,700.2518.4 %5.05,898.712,924.3550.4 %5.0
รวม 51,106 41,700 18.40 % 5,899 2,924 50.42 %