สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 162,962.61103,877.0036.3 %5.07,246.303,651.8949.6 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,760.252,041.0057.1 %5.0418.3536.0091.4 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)18,056.5143,000.00-138.1 %0.06,595.884,400.8033.3 %5.0
รวม 185,779 148,918 19.84 % 14,261 8,089 43.28 %