สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน250,573.84199,796.0020.3 %5.06,073.801,743.4071.3 %5.0
รวม 250,574 199,796 20.26 % 6,074 1,743 71.30 %