กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน349,701.22319,551.598.6 %4.08,368.783,345.7260.0 %5.0
รวม 349,701 319,552 8.62 % 8,369 3,346 60.02 %