กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน277,411.16148,777.0046.4 %5.06,236.39483.0092.3 %5.0
รวม 277,411 148,777 46.37 % 6,236 483 92.26 %