สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)780,579.25219,505.0071.9 %5.07,993.584,399.6845.0 %5.0
รวม 780,579 219,505 71.88 % 7,994 4,400 44.96 %