สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม326,475.28220,000.0032.6 %5.05,704.862,620.8454.1 %5.0
รวม 326,475 220,000 32.61 % 5,705 2,621 54.06 %