กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 92,268.7833,200.0064.0 %5.05,048.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 92,269 33,200 64.02 % 0 0 0.00 %