กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 116,402.5149,839.0057.2 %5.05,117.041,696.0066.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,960.461,724.2080.8 %5.0480.4478.5383.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,938.66135.0097.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก12,188.5640,073.00-228.8 %0.0500.52351.0029.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,710.637,865.0119.0 %5.0952.3091.5490.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น14,738.539,884.0032.9 %5.03,412.7790.1697.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม14,351.692,364.8083.5 %5.0473.0569.9585.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,706.647,997.6459.4 %5.0656.22306.0953.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,663.84833.0090.4 %5.0294.14202.1031.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร77,214.076,312.0091.8 %5.0365.93192.6247.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่14,170.7812,830.009.5 %4.52,193.83187.4591.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,222.771,214.0085.2 %5.01,159.530.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,728.954,009.9470.8 %5.0462.1763.1686.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,168.859,390.0015.9 %5.0901.1755.6193.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน14,476.341,009.2093.0 %5.0964.36186.7280.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,222.47861.0089.5 %5.01,239.53254.0279.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,109.7620,460.00-7.1 %0.01,328.65315.3576.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,669.271,150.0088.1 %5.0243.1826.8189.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร37,547.16100,296.00-167.1 %0.01,354.08105.5092.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี31,299.119,085.1671.0 %5.0965.37645.8333.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,274.982,749.0070.4 %5.0285.5142.4485.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0718.6265.2290.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,349.405,460.0041.6 %5.0561.4161.0689.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย15,981.603,485.4778.2 %5.0633.9328.5095.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,480.20631.0090.3 %5.01,230.12167.2086.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,778.718,172.0030.6 %5.01,987.7597.2895.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,371.563,457.0069.6 %5.0288.0428.5090.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,616.1724,578.00-57.4 %0.02,958.49255.7891.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,283.882,245.0075.8 %5.0243.299.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,547.262,831.6077.4 %5.0367.08134.9263.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,345.262,816.1261.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์22,388.2015,241.0031.9 %5.02,576.50259.5089.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,163.8014,790.00-32.5 %0.0443.42258.4041.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,668.875,168.7755.7 %5.01,243.31219.4882.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,164.345,138.7649.4 %5.0441.4563.3685.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,912.5824,626.00-65.1 %0.028,731.01114.0099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,410.81472.0094.4 %5.0284.04113.3560.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,917.503,312.4569.7 %5.02,620.24137.7594.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,571.5111,379.7016.2 %5.0814.88266.0067.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,091.582,451.2077.9 %5.0856.22221.5574.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,791.871,574.8879.8 %5.0196.8048.9775.1 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,626.9522,826.21-114.8 %0.0550.23190.0065.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,329.8915,960.00-91.6 %0.01,295.531.0099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,021.5810,116.00-44.1 %0.05,317.921.00100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์8,193.131,711.1579.1 %5.0709.3361.4991.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,172.85527.0092.7 %5.05,332.8363.2798.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,513.812,313.9764.5 %5.0601.7916.1597.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,545.7367,710.00-265.1 %0.0709.52162.0077.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,929.732,702.5954.4 %5.0167.641.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง7,621.986,985.708.3 %4.01,125.6159.4894.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา8,663.651,995.9977.0 %5.0790.69256.2767.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,746.282,967.9966.1 %5.0659.1663.5490.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,095.352,328.0067.2 %5.0305.0433.7288.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี6,001.941,654.7572.4 %5.09,459.280.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,125.882,142.0031.5 %5.056,554.84127.4899.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,937.921,000.0085.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 5,707.224,060.8028.8 %5.018,648.8143.4799.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา6,835.642,904.0057.5 %5.05,507.69161.5097.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง3,880.082,679.0031.0 %5.017,096.71111.7299.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,771.992,227.0053.3 %5.019,178.55104.7599.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,641.149,321.00-252.9 %0.08,694.6023.7599.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 7,471.201,222.4783.6 %5.0373.902.7699.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,287.033,447.60-4.9 %0.038,723.1279.7099.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,643.615,727.0033.7 %5.01,252.4460.4595.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,469.466,680.00-49.5 %0.023,432.41216.8999.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่5,104.7910,777.33-111.1 %0.05,143.7286.3698.3 %5.0
รวม 859,940 619,900 27.91 % 292,178 9,440 96.77 %