สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี126,954.38102,708.0019.1 %5.05,873.701,053.1282.1 %5.0
รวม 126,954 102,708 19.10 % 5,874 1,053 82.07 %