สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ195,686.36293,888.00-50.2 %0.08,584.52862.4090.0 %5.0
รวม 195,686 293,888 -50.18 % 8,585 862 89.95 %