สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา95,055.3440,000.0057.9 %5.05,229.60443.8591.5 %5.0
รวม 95,055 40,000 57.92 % 5,230 444 91.51 %