สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา157,329.94313,000.00-98.9 %0.06,270.781,781.4871.6 %5.0
รวม 157,330 313,000 -98.94 % 6,271 1,781 71.59 %