สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา196,463.72181,361.007.7 %3.53,483.362,891.8317.0 %5.0
รวม 196,464 181,361 7.69 % 3,483 2,892 16.98 %