สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม325,383.66327,248.00-0.6 %0.010,488.669,087.0713.4 %5.0
รวม 325,384 327,248 -0.57 % 10,489 9,087 13.36 %