กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,428,173.003,226,560.005.9 %2.570,798.9359,199.0116.4 %5.0
รวม 3,428,173 3,226,560 5.88 % 70,799 59,199 16.38 %