กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,501,273.006,426,696.00-16.8 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,501,273 6,426,696 -16.82 % 85,588 69,543 18.75 %