สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,065,679.90511,011.0052.0 %5.08,737.724,426.7949.3 %5.0
รวม 1,065,680 511,011 52.05 % 8,738 4,427 49.34 %