สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง158,149.98117,467.0025.7 %5.06,414.61582.8890.9 %5.0
รวม 158,150 117,467 25.72 % 6,415 583 90.91 %