กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 235,898.08214,970.648.9 %4.07,018.062,416.0165.6 %5.0
รวม 235,898 214,971 8.87 % 7,018 2,416 65.57 %