กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 203,948.52158,000.0022.5 %5.07,881.022,007.2274.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ53,753.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5451.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 203,949 158,000 0.00 % 7,881 2,007 0.00 %