สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา215,705.39191,140.0011.4 %5.08,987.865,547.9238.3 %5.0
รวม 215,705 191,140 11.39 % 8,988 5,548 38.27 %