สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม136,212.14110,908.0018.6 %5.05,404.701,563.1371.1 %5.0
รวม 136,212 110,908 18.58 % 5,405 1,563 71.08 %