กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 150,739.31135,573.0010.1 %5.07,118.112,746.4361.4 %5.0
รวม 150,739 135,573 10.06 % 7,118 2,746 61.42 %