กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 101,905.8484,000.0017.6 %5.05,717.36607.8089.4 %5.0
รวม 101,906 84,000 17.57 % 5,717 608 89.37 %