สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 114,486.36123,200.00-7.6 %0.05,854.94890.3784.8 %5.0
รวม 114,486 123,200 -7.61 % 5,855 890 84.79 %