กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่124,855.45112,186.0010.1 %5.05,861.191,222.8479.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก2,966.721,176.0060.4 %5.01,296.76414.1568.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต3,882.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,106.30732.9033.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา3,504.682,043.0041.7 %5.01,594.79329.6579.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี3,320.821,573.0052.6 %5.0395.94418.64-5.7 %0.0
รวม 134,648 116,978 13.12 % 10,255 3,118 69.59 %