กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์174,636.3487,964.6049.6 %5.08,765.86238.7197.3 %5.0
สำนักกษาปณ์51,879.3242,590.0017.9 %5.014,256.281,298.3890.9 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,708.069,726.009.2 %4.53,184.64489.0884.6 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา10,317.676,496.0037.0 %5.03,269.921,025.8568.6 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,324.4111,000.0010.7 %5.06,241.08333.8894.7 %5.0
รวม 259,866 157,777 39.29 % 35,718 3,386 90.52 %