สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ356,840.72319,384.0010.5 %5.07,233.804,366.3739.6 %5.0
รวม 356,841 319,384 10.50 % 7,234 4,366 39.64 %