ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน93,492.0028,000.0070.1 %5.04,779.36115.3397.6 %5.0
รวม 93,492 28,000 70.05 % 4,779 115 97.59 %