สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน132,206.80231,883.00-75.4 %0.06,858.602,283.0066.7 %5.0
รวม 132,207 231,883 -75.39 % 6,859 2,283 66.71 %