กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง235,484.88379,900.00-61.3 %0.010,175.99826.3691.9 %5.0
รวม 235,485 379,900 -61.33 % 10,176 826 91.88 %