กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 399,341.13947,120.00-137.2 %0.013,540.285,427.0559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89456.0093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,843.6222,124.00-11.5 %0.05,185.51741.4585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 348,951.1341,539.0015.1 %5.08,267.141,098.7186.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 110,554.809,610.009.0 %4.52,652.80254.5990.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1021,114.7435,809.00-69.6 %0.05,720.57452.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1120,620.9839,794.00-93.0 %0.02,864.19416.0085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1215,236.8122,650.00-48.7 %0.03,062.35557.0581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1315,986.9635,187.50-120.1 %0.02,981.16373.3587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1414,053.8726,000.00-85.0 %0.03,627.46406.9588.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 17,280.9920,957.00-21.3 %0.04,065.62411.6689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,658.0210,430.0017.6 %5.02,691.71638.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1713,600.5715,075.00-10.8 %0.02,832.00412.0085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1831,136.5726,000.0016.5 %5.03,292.47392.0088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1922,202.2440,132.00-80.8 %0.03,915.33450.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 223,769.8235,688.00-50.1 %0.03,829.70304.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2013,063.9117,900.00-37.0 %0.02,699.25336.0087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2120,803.5145,000.00-116.3 %0.04,563.70950.0079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2218,035.1635,770.00-98.3 %0.05,581.70513.0790.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2326,270.7317,688.0032.7 %5.03,387.19593.8482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2445,767.1529,012.0036.6 %5.04,766.42445.5090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2522,934.4023,789.00-3.7 %0.04,317.41798.7581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2617,204.2313,295.0022.7 %5.04,699.21676.0085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2727,171.6528,182.00-3.7 %0.03,759.16760.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2834,352.9231,000.009.8 %4.54,283.87610.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2953,068.0521,478.0059.5 %5.02,482.08346.2986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 339,266.8831,000.0021.1 %5.013,817.38570.7695.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3021,845.2116,634.0023.9 %5.03,614.70483.3086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 418,089.3732,360.00-78.9 %0.04,139.07505.5287.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 518,839.3930,457.00-61.7 %0.03,890.12326.7091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 622,576.6233,894.00-50.1 %0.03,461.08414.0088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 723,815.3921,313.0010.5 %5.04,358.98832.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 830,245.7125,438.0015.9 %5.05,119.65870.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 919,869.3117,000.0014.4 %5.03,701.50568.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 14,635.553,567.0023.1 %5.0406.7733.2591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 29,222.617,108.0022.9 %5.0428.1042.7590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน9,426.053,526.0062.6 %5.0416.7066.4484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,831.542,573.0055.9 %5.0425.5176.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง7,585.014,402.0042.0 %5.0474.11114.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6065.2583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน8,256.183,395.0058.9 %5.0492.3638.0092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 17,295.293,358.0054.0 %5.0350.14100.8571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 26,375.802,378.0062.7 %5.0381.7468.9181.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,843.173,386.0042.1 %5.0463.11112.8375.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่5,865.803,523.0039.9 %5.0408.3564.9984.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,389.082,120.0066.8 %5.0606.7899.7583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน8,667.105,488.0036.7 %5.0735.2876.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน8,103.335,934.0026.8 %5.0473.2297.4679.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม7,694.611,847.0076.0 %5.0488.3990.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค7,438.672,400.0067.7 %5.0421.3595.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,996.249,278.00-16.0 %0.0433.0238.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา7,470.325,399.0027.7 %5.0472.73114.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,160.824,038.0034.5 %5.0413.04114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,067.274,795.0021.0 %5.0405.9448.9188.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 26,258.875,906.005.6 %2.5442.3732.1692.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 39,048.092,360.0073.9 %5.0482.11100.2579.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม9,794.173,532.6063.9 %5.0511.4238.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,534.771,106.0080.0 %5.0552.7557.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,308.704,282.0019.3 %5.0663.5573.7888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ9,499.301,466.0084.6 %5.0516.0276.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,738.292,956.0056.1 %5.0416.3732.1692.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0342.6270,821.55-20,570.6 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0373.91109.0070.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง5,754.346,333.00-10.1 %0.0376.52142.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.5870.1077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,929.632,947.0057.5 %5.0368.5068.5581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,509.891,327.0075.9 %5.0359.4676.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี6,264.545,485.0012.4 %5.0452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0453.9768.4084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 17,416.854,298.0042.1 %5.0312.080.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,722.081,160.0075.4 %5.0311.8670.5677.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0446.0947.5089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง5,401.147,822.00-44.8 %0.01,849.6895.0094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,753.542,642.0060.9 %5.0475.40129.3072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง8,135.566,764.0016.9 %5.0537.72114.0078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,531.935,667.0024.8 %5.0374.1676.0079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,757.123,904.0032.2 %5.0401.4638.0090.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,532.453,009.0045.6 %5.0347.1027.8192.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,379.694,231.0042.7 %5.0487.8268.4086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม9,040.682,600.0071.2 %5.0478.94142.5070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,519.212,554.0060.8 %5.0422.7147.5088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่5,785.464,219.0027.1 %5.0449.59152.0066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,482.383,519.0053.0 %5.0430.97114.0073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 29,341.177,401.0020.8 %5.0256.6776.0070.4 %5.0
รวม 1,469,336 1,975,331 -34.44 % 181,281 98,007 45.94 %