สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ290,907.13248,000.0014.7 %5.08,722.094,328.6650.4 %5.0
รวม 290,907 248,000 14.75 % 8,722 4,329 50.37 %