กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต209,997.66366,000.00-74.3 %0.08,346.896,112.3326.8 %5.0
รวม 209,998 366,000 -74.29 % 8,347 6,112 26.77 %