สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ304,070.00643,000.00-111.5 %0.011,789.352,431.2579.4 %5.0
รวม 304,070 643,000 -111.46 % 11,789 2,431 79.38 %