กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ131,663.0939,000.0070.4 %5.05,279.63594.5088.7 %5.0
รวม 131,663 39,000 70.38 % 5,280 595 88.74 %