กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา548,646.50480,590.0012.4 %5.05,454.721,157.1078.8 %5.0
รวม 548,647 480,590 12.40 % 5,455 1,157 78.79 %