กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว176,397.23107,140.0039.3 %5.06,486.529,995.27-54.1 %0.0
รวม 176,397 107,140 39.26 % 6,487 9,995 -54.09 %