สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์138,646.33109,200.0021.2 %5.07,555.843,752.6150.3 %5.0
สป.พม. สสว 23,901.013,180.0018.5 %5.0475.40592.30-24.6 %0.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,887.2111,820.0014.9 %5.04,487.781,700.5662.1 %5.0
รวม 156,435 124,200 20.61 % 12,519 6,045 51.71 %