กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ602,765.25163,800.0072.8 %5.08,331.263,492.5958.1 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,893.342,801.0074.3 %5.0847.14435.7648.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,060.791,975.5935.5 %5.0778.59572.0626.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,940.303,903.900.9 %0.58,159.36821.7589.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,066.461,533.0050.0 %5.0493.54618.06-25.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,228.1911,484.24-171.6 %0.0897.36437.2951.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,281.54996.8076.7 %5.01,169.40334.4171.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,959.854,206.00-6.2 %0.0803.16726.029.6 %4.5
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,210.571,537.0052.1 %5.0729.40428.0541.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,245.965,332.00-64.3 %0.0360.12359.360.2 %0.5
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,180.142,384.4025.0 %5.0469.10733.84-56.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,325.321,906.0042.7 %5.0568.49524.407.8 %3.5
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,541.582,985.0065.1 %5.0789.54578.3626.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,349.572,659.0020.6 %5.0635.50653.72-2.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,914.373,257.00-11.8 %0.0639.98823.39-28.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,087.253,902.00-26.4 %0.0782.77655.5016.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,794.171,843.0051.4 %5.0868.02492.0043.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,279.162,927.4031.6 %5.0749.79445.8940.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,445.041,952.0043.3 %5.0757.64908.20-19.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก2,728.693,662.73-34.2 %0.01,161.65380.7567.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,592.936,832.38-90.2 %0.0953.56849.1510.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,872.14336.7588.3 %5.0410.66354.9113.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 3,218.401,721.0046.5 %5.0625.13414.4433.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,143.152,841.009.6 %4.5433.85448.00-3.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา3,099.831,380.0055.5 %5.0906.151,450.59-60.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,589.702,584.000.2 %0.5818.04603.9026.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,158.123,828.00-21.2 %0.0723.23695.703.8 %1.5
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,571.813,574.00-0.1 %0.0770.45561.3527.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,096.201,440.0053.5 %5.0517.48283.9945.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,942.444,267.00-8.2 %0.0790.911,124.95-42.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,630.714,590.0046.8 %5.0920.95930.97-1.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,776.232,804.0025.7 %5.0667.761,138.82-70.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,018.87405.0089.9 %5.0586.57553.785.6 %2.5
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา4,275.574,621.00-8.1 %0.0820.33556.9232.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,901.243,256.0033.6 %5.0673.06514.9023.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,230.191,732.0046.4 %5.0481.70368.0723.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,363.824,808.40-42.9 %0.01,140.49778.3731.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,227.462,785.0013.7 %5.0727.95449.4438.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร987.691,264.00-28.0 %0.0769.16333.4056.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์956.13496.5048.1 %5.0505.56544.89-7.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์10,805.495,320.0050.8 %5.0837.221,574.00-88.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,037.382,511.0017.3 %5.0559.12380.0032.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,713.681,643.0055.8 %5.01,089.10950.0012.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,188.964,879.75-53.0 %0.0612.30765.08-25.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,954.573,000.0024.1 %5.01,160.951,210.59-4.3 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,160.301,439.0854.5 %5.0813.71747.028.2 %4.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย6,223.734,580.4026.4 %5.02,125.711,458.2531.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่8,955.446,750.5024.6 %5.03,088.12677.4578.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,191.971,636.0061.0 %5.01,110.421,297.78-16.9 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,263.143,738.6912.3 %5.01,215.26913.1424.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,482.35596.0082.9 %5.0901.81277.4369.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,529.442,630.00-72.0 %0.0860.32564.3434.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,364.712,152.2536.0 %5.0587.11446.3624.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,289.583,000.008.8 %4.0838.07311.8362.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่76,621.481,436.0098.1 %5.030,754.25503.6598.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,549.801,350.0070.3 %5.01,825.51845.0053.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,079.552,884.616.3 %3.0298.65758.81-154.1 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,492.491,515.0056.6 %5.01,379.62779.9543.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,166.993,320.00-4.8 %0.0601.36317.6947.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี4,504.30812.0082.0 %5.0434.41754.03-73.6 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,185.406,812.0048.3 %5.01,914.86349.1281.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี27,291.5528,986.04-6.2 %0.01,505.071,043.7530.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,769.0910,004.6027.3 %5.01,644.29850.4548.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี15,093.3416,227.00-7.5 %0.0879.91384.0456.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 17,896.458,075.9254.9 %5.03,353.121,128.1666.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์10,927.9421,345.21-95.3 %0.01,906.76955.3249.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,896.727,485.9015.9 %5.02,598.18527.8279.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช17,011.0312,411.2827.0 %5.03,030.42580.2980.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,753.555,284.0070.2 %5.02,701.05763.6571.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,319.125,029.0039.5 %5.03,523.31468.6986.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 20,953.4413,663.1734.8 %5.01,432.171,063.0825.8 %5.0
รวม 1,080,623 471,133 56.40 % 119,817 51,025 57.41 %