กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว100,609.5954,098.0046.2 %5.05,342.161,513.5771.7 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี80,931.7611,561.0885.7 %5.02,975.75792.0073.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,071.547,034.76-38.7 %0.02,846.571,251.1756.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน46,022.0117,089.9462.9 %5.03,123.11779.1975.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี11,801.5413,514.00-14.5 %0.0874.08502.0642.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ9,359.007,523.0619.6 %5.02,521.971,147.4054.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา10,992.158,518.4022.5 %5.02,580.311,206.7953.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง55,015.8115,652.6671.5 %5.02,931.83890.7169.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา5,930.3512,985.64-119.0 %0.02,384.55926.0961.2 %5.0
รวม 325,734 147,978 54.57 % 25,580 9,009 64.78 %