กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)287,839.81640,055.00-122.4 %0.017,429.866,887.4560.5 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด201,108.41329,700.00-63.9 %0.081,474.7777,466.754.9 %2.0
รวม 488,948 969,755 -98.33 % 98,905 84,354 14.71 %