กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์90,901.9739,093.0057.0 %5.05,395.321,220.1777.4 %5.0
รวม 90,902 39,093 56.99 % 5,395 1,220 77.38 %