กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง377,370.22401,420.00-6.4 %0.015,941.566,459.6459.5 %5.0
รวม 377,370 401,420 -6.37 % 15,942 6,460 59.48 %