กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน201,536.55196,506.002.5 %1.09,835.184,709.3352.1 %5.0
รวม 201,537 196,506 2.50 % 9,835 4,709 52.12 %