กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร392,498.4767,073.0082.9 %5.014,994.181,161.0292.3 %5.0
รวม 392,498 67,073 82.91 % 14,994 1,161 92.26 %