กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร141,442.1374,000.0047.7 %5.05,267.122,466.1753.2 %5.0
รวม 141,442 74,000 47.68 % 5,267 2,466 53.18 %