กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร176,679.95188,270.00-6.6 %0.08,021.722,732.3365.9 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,741.372,883.00-65.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,505.03837.0044.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3838.55634.0024.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 180,765 192,624 -6.56 % 8,022 2,732 65.94 %