กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ111,554.9430,711.0072.5 %5.04,935.70846.0482.9 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี32,433.9513,496.0058.4 %5.02,244.36121.5594.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์22,996.177,267.5068.4 %5.02,520.96247.9390.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง29,610.587,665.0074.1 %5.02,851.52456.3384.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค48,910.8929,997.0038.7 %5.01,664.37483.4571.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น20,511.121,890.0090.8 %5.02,544.6553.7597.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม46,030.918,664.0081.2 %5.02,531.91627.9875.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี85,474.836,547.1292.3 %5.02,379.71781.9767.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา17,997.065,268.0170.7 %5.03,037.51731.1075.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา11,180.869,406.1415.9 %5.01,634.50323.0080.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)76,315.778,152.0089.3 %5.04,252.91419.5990.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี50,957.4513,852.3872.8 %5.02,586.651,037.5559.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต101,740.317,488.9692.6 %5.02,098.06724.3165.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 80,497.8715,691.0080.5 %5.04,898.70388.1092.1 %5.0
รวม 736,213 166,096 77.44 % 40,182 7,243 81.98 %